Κατ'οίκον νοσηλεία

Πολλοί ασθενείς χρήζουν της φροντίδας εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπίκου. 

Αλλαγή επιθεμάτων και περιποίηση κατακλίσεων

  Περιλαμβάνει τα απαράιτητα βήματα για την σωστή αλλαγή των επιθεμάτων κατάκλισης από νοσηλευτή και τον καθαρισμό του τραύματος από νεκρώσεις στην περίπτωση νεκρωτικής εσχάρας. Για πληροφορίες σχετικά με τα επιθέματα κατάκλισης επισκεφτείτε το site μας www.kataklish.gr

Νοσηλευτές 

  Σας φέρνουμε σε επαφή με το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό για την σωστή κατ'οίκον νοσηλεία του ασθενή. Η γνώση αλλά και η σωστή μεταχείριση του ασθενή είναι αξίες που παίζουν μεγάλο ρόλο στις συνεργασίες μας.

Αλλαγή καθετήρα

  Η σωστή αλλαγή καθετήρα γίνεται από νοσηλευτή ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ουρολοίμωξης.Αναλόγως το είδος του καθετήρα η συχνότητα αλλαγής διαφέρει.